fot. jmak-Campylium_stellatum_X.12_3 (705×841) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Wdzydze Kiszewskie, woj. pomorskie
copyright © by Jarosław Makowski