fot. jmak-Homalia_trichomanoides_IV.13.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

on This page when logged in
you will see 1.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski