fot. jmak-Pseudoscleropodium_purum_IX.13.1 (1204×919) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)

on This page when logged in
you will see 4.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)