fot. jmak-Pseudoscleropodium_purum_IX.13.1 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski