fot. jmak-Thamnobryum_alopecurum_III.18.1 (1440×1700) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)