Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee

krzewik źródliskowy
na stronie — występowanie · znaleziska
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
pół.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
XL
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
XL
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.49 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.201.jmak - Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy); pół.-zach. Niemcy
jmak.201
leg. Jarosław Makowski
/pół.-zach. Niemcy/ #8