fot. jmak-Thamnobryum_alopecurum_XI.11.6 (703×546) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pół.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski