fot. kosaciec.slonolubny_Iris.halophila.Wr9804 (884×705) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris halophila (kosaciec słonolubny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011
copyright © by Jacek Soboń