fot. nerecznica.gorska_Dryopteris.expansa.Bieszczady.5953 (884×410) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dryopteris expansa (nerecznica górska)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.05.2010
copyright © by Jacek Soboń