fot. wlosnica.ber_Setaria.italica.subsp.italica.Szklary.7358 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Setaria italica (włośnica ber)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.08.2006, Szklary, k. Ząbkowic Sl. · copyright © by Jacek Soboń