fot. kb-IMG_9750 (1839×1525) — copyright © by Krzysztof Bolechowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Poa bulbosa var. vivipara (wiechlina cebulkowata forma żyworodna)

on This page when logged in
you will see 7.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.05.2014, rez. Przęślin k. Wiślicy, Ponidzie
copyright © by Krzysztof Bolechowski

« Poa bulbosa var. vivipara (wiechlina cebulkowata forma żyworodna)