fot. kb-IMG_9761 — copyright © by Krzysztof Bolechowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Poa bulbosa var. vivipara (wiechlina cebulkowata forma żyworodna)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.05.2014, rez. Przęślin k. Wiślicy, Ponidzie · copyright © by Krzysztof Bolechowski