fot. mr-Carex_remota_20050710_09 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.07.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański