fot. pk-Aconitum_athora_1_SZ_09.05 (1016×1664) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum anthora (tojad południowy)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski

« Aconitum anthora (tojad południowy)