fot. pk-Aconitum_athora_1_SZ_09.05 (505×835) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum anthora (tojad południowy)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski