fot. pk-Bromus_racemosus_3b_Buzyska_W_05.16_v2 (600×629) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus racemosus (stokłosa groniasta)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2016, Bużyska
copyright © by Paweł Kalinowski