fot. pk-Carex_diandra_2b_Slochy_Annopolskie_E_06._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex diandra (turzyca obła)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.06.2014, Słochy Annopolskie, gm. Siemiatycze, woj. podlaskie · copyright © by Paweł Kalinowski