fot. pk-Carex_divulsa_leersii_1_Zemenska_Pl._BG_05._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex divulsa ssp. leersii

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.05.2013, Zemenska Pl. (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski