fot. pk-Carex_extensa_1c_OB_Berlin_D_07._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 9.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex extensa (turzyca wyciągnięta)

on This page when logged in
you will see 9.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.07.2013, OB Berlin (Niemcy) · copyright © by Paweł Kalinowski
« turzyce o kłosach różnych, trzech znamionach, jednym kłosie męskim, podsadce z pochwą

« Carex extensa (turzyca wyciągnięta)