fot. pk-Carex_extensa_1c_OB_Berlin_D_07._13 (683×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex extensa (turzyca wyciągnięta)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.07.2013, OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski