fot. pk-Carex_juncella_1b_Leonow_05._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 10.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex juncella (turzyca sitowata)

on This page when logged in
you will see 10.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Drażniew, las Leonów, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski
« turzyce o kłosach różnych i dwóch znamionach

« Carex juncella (turzyca sitowata)