fot. pk-Hieracium_brachiatum_3-_SZ_Pinczow_9.06 (703×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hieracium bracchiatum (jastrzębiec ramienisty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.09.2006, Pińczów
copyright © by Paweł Kalinowski