fot. pk-Setaria_verticillata_1a_Drohiczyn_9.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Setaria verticillata (włośnica okółkowa)

on This page when logged in
you will see 7.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.09.2008, Drohiczyn, woj. podlaskie · copyright © by Paweł Kalinowski