fot. pk-Solidago_x_niederederi_4a_Zales_NE_09.16 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Solidago ×niederederi

on This page when logged in
you will see 8.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.2016, Zaleś NE · copyright © by Paweł Kalinowski