fot. pk-Triticum_dicoccon_farrum_OB_Munchen_D_07.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Triticum dicoccon (pszenica płaskurka)

on This page when logged in
you will see 7.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2012, OB Monachium · copyright © by Paweł Kalinowski