fot. pkob-Carex_curvata3_20.05.2018_siedlisko — copyright © by Piotr Kobierski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex curvata (turzyca odgięta)

on This page when logged in
you will see 7.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Dolina Dolnego Bobru · copyright © by Piotr Kobierski