fot. pkob-Carex_curvata6_20.05.2018 — copyright © by Piotr Kobierski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex curvata (turzyca odgięta)

on This page when logged in
you will see 7.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Dolina Dolnego Bobru · copyright © by Piotr Kobierski