fot. SM-20070612-5-Phleum_phleoides-01_v2 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

klapowana wiecha
12.06.2007, Lubuski Przełom Odry, Owczary · copyright © by Michał Smoczyk