fot. sm-2-juncus_trifidus — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Juncus trifidus

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zbiorowisko ze związku All.Juncion trifidi Krajina 1933 (Cl. Cl.Juncetea trifidi)
07.1999, Tatry, Czerwone Wierchy · copyright © by Michał Smoczyk