fot. wsz-10-RGBS-4110 — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Waldemar Szaraniec