fot. wsz-10-RGBS-4268 (164×810) — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
copyright © by Waldemar Szaraniec