fot. zd-Carex_bueckii_Sepolno10_v2 — copyright © by Zygmunt Dajdok
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex buekii (turzyca Bueka)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Wrocław i okolice · copyright © by Zygmunt Dajdok