klucz tabelaryczny do mchów bocznozarodniowych

Klucz wg Ignatov M.S., Ignatova E.A, 2004 — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2 [369s624] z drobnymi modyfikacjami: usunięto kolumnę dla niewystępujących w naszej florze Fabroniaceae (rodzaj Fabronia)). Ponieważ koncepcja rodzin w opracowaniu [369] różni się od stosowanej w polskiej czekliście zostało to stosownie dopasowane i/lub skomentowane w kluczu, i/lub na stronie linkowanej z klucza.

klucz tabelaryczny

1. Fontinalaceae · 2. Plagiotheciaceae (u Ignatova: Plagiothecium, Myurella, Herzogiella, Platydictya jungermannioides, Orthothecium, Isopterygiopsis) · 3. Pterigynandrum filiforme (Pterigynandraceae wg Ignatova) · 4. Leucodon sciuroides (Leucodontaceae w ujęciu Ignatova) · 5. Antitrichia curtipendula (Antitrichiaceae u Ignatova) · 6. Calliergonaceae (u Ignatova część tradycyjnych rodzajów rodziny Amblystegiaceae) · 7. Hypnaceae (u Ignatova tylko: Hypnum cupressiforme i Taxiphyllum) · 8. Entodontaceae (Entodon concinnus i Platygyrium repens) · 9. Lescuraea (Pseudoleskeaceae u Ignatova) · 10. Anomodon (Anomodontaceae) · 11. Heterocladium (Heterocladiaceae u Ignatova) · 12. Neckeraceae · 13. Climacium dendroides (Climaciaceae) · 14. Hylocomiaceae · 15. Isothecium (Lembophyllaceae u Ignatova, Echinodiaceae w czekliście) · 16. Brachytheciaceae · 17. Scorpidium scorpioides (Scorpidiaceae u Ignatova, Amblystegiaceae w czekliście) · 18. Pylaisiaceae · 19. Rhytidium rugosum (Rhytidiaceae) · 20. Leskeella nervosa (w Psedoleskeellaceae u Ignatova) · 21. Leskeaceae (u Ignatova tylko: Leskea polycarpa i Haplocladium microphyllum) · 22. Thuidiaceae · 23. Amblystegiaceae (tu w węższym ujęciu Ignatova; część rodzajów w poz. 6 klucza)
takson: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
łodyżka z hialodermą 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
łodyżka bez wiązki środkowej 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 0 1 2
łodyżka podnosząca się do wzniesionej 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1
rozłogopodobne pędy częste 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 ? 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
sympodialne pędy drzewkowate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
pędy ±płasko ulistnione 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
rozgałęzienia spłaszczono-pierzaste 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 2 0 2 1 1 0 2 2 1 1 3 2
rozgałęzienia podwójnie pierzaste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
parafylia występują 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1
parafylia rozgałęzione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0
komórki parafylii brodawkowane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
brak pseudoparafylii 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pseudoparafylia typu Brachythecium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ryzoidy w pachwinach listków 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ryzoidy po grzbietowej stronie żebra 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
na pędzie listki jednostronnie zgięte 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 2 3 1 1 0 2
listki silnie sierpowato zgięte 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 0 2 2
suche listki w dół odgięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1
listki podłużnie fałdowane 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 2 1 3 0 0 2 1
listki poprzecznie pofałdowane 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0
listki na szczycie zaokrąglone 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1
listki łodygowe poniżej 1mm długości 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1
listki ±długo zbiegające 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2
listki całobrzegie (poza szczytem) 2 2 0 3 2 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2 1 2 1 0 2 3 1 2
listki na szczycie grubo piłkowane 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
listki z prostym żebrem 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 2 3 1 3 3 2 0 3 2 3 3 2
listki bez żebra lub z podwójnym 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 2 0 2 0 0 1 3 0 2 0 0 2
komórki listka >4:1 3 2 3 1 2 2 3 3 1 0 0 2 3 3 3 2 3 3 3 0 0 1 2
komórki listka <3:1 0 2 0 2 1 0 0 0 2 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 2
komórki listka z brodawką w centrum komórki 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
komórki listka z brodawką w górnym kącie komórki 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 1 1
komórki listka z więcej niż jedną brodawką 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
komórki skrzydłowe duże 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2
komórki skrzydłowe drobne, kwadratowe 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0 2 3 3 3 2 2
listki perychecjalne fałdowane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 1 1 3 2
listki perychecjalne odgięte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
puszka zagłębiona w perychecjum 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
puszka wyniesiona nad perychecjum 3 2 3 3 3 0 1 3 1 3 0 2 3 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1
puszka podłużnie bruzdowana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
aparaty szparkowe z wydłużoną szparką - 3 3 - - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 3
seta szorstka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
błona podstawowa ozębni <1/10 długości egzostomu 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
błona podstawowa ozębni <1/3 długości egzostomu 0 2 3 3 3 0 0 3 1 3 0 2 3 0 3 1 0 1 0 1 2 0 1
rzęski <1/4 długości zębów lub ich brak - 1 3 3 3 0 0 3 1 3 0 2 3 0 2 1 0 1 0 2 2 0 1
wilgotne zęby wyprostowane 3 0 3 3 3 0 0 0 1 3 0 2 3 0 2 1 0 1 0 1 2 0 0
pierścień odpadający 0 3 3 3 0 1 2 2 0 2 3 2 0 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2
wieczko z dzióbkiem 0 1 3 2 1 1 2 2 1 2 0 3 2 1 3 2 0 2 0 3 0 2 0
gałązkowate rozmnóżki obecne 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
rozmnóżki z 3-6-komórkowych nici 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mchy wodne 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Wartości oznaczają występowanie danej cechy: 3 - zawsze; 2 - często; 1 - rzadko; 0 - nigdy; - - nie dotyczy