Klucz wg Ignatov M.S., Ignatova E.A, 2004 — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2 [369] z drobnymi modyfikacjami: usunięto kolumnę dla niewystępujących w naszej florze Fabroniaceae (rodzaj Fabronia)). Ponieważ koncepcja rodzin w opracowaniu [369] różni się od stosowanej w polskiej czekliście zostało to stosownie dopasowane i/lub skomentowane w kluczu, i/lub na stronie linkowanej z klucza.
use JSON; use Encode; has 'self_id'; my ( $ten_blok_tresci, $dane_txt, $K ); if ( $.self_id ) { $ten_blok_tresci = $schema->resultset('TrescAkapitu')->find( $.self_id ); $dane_txt = $ten_blok_tresci->tekst ? $ten_blok_tresci->tekst : undef; $K = $dane_txt ? from_json( $dane_txt ) : undef; } my $sa_zmiany; foreach my $e ( @{ $K->{'taxony'} } ) { unless ( $e->{id} ) { my $nazwa = $e->{nazwa}; $m->print( '
' .$nazwa ." nazwa_pelna => $nazwa"); if (my $ntx = $schema->resultset('NazwyTaxonow')->find( { nazwa_pelna => $nazwa, kategoria => 'glowna' } ) ) {; $e->{id} = $ntx->get_column('id_taxonu'); $sa_zmiany = 1 } } $dane_txt = to_json( $K ) if $sa_zmiany }

klucz tabelaryczny

% my $ntx = 0; <% join( ' · ', map { $ntx++; qq'$ntx. ' .($_->{id} ? "$_-{id} NN|L>" : $_->{nazwa}) .qq'' .($_->{uwaga} ? " ($_->{uwaga})" : ''). '' } @{$K->{taxony}} ) %> % for ( my $Ntx = 1; $Ntx <= $#{$K->{taxony}}+1; $Ntx++ ) { <% qq'' %> % } % for ( my $Nc = 1; $Nc <= $#{$K->{cechy}}+1; $Nc++ ) { % for ( my $Ntx = 1; $Ntx <= $#{$K->{taxony}}+1; $Ntx++ ) { <% qq'' %> % } % }
takson:$Ntx
<% ${$K->{cechy}}[$Nc-1] %> ' .${$K->{ctx}}{"${Nc}_${Ntx}"} .'
Wartości oznaczają występowanie danej cechy: 3 - zawsze; 2 - często; 1 - rzadko; 0 - nigdy; - - nie dotyczy
% if ( $to_admin ) {

Edycja klucza

% }
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji