(zespół) Ass.Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937, R.Tx. 1937

w Polsce odpowiada priorytetowemu siedlisku „podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ... (8160)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Gymnocarpietum robertiani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Gymnocarpietum robertiani

Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Gymnocarpietum robertiani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Papaverion tatrici

Papaver tatricum (mak tatrzański)
Cerastium tatrae (rogownica Raciborskiego)
Saxifraga cernua (skalnica zwisła)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thlaspietalia rotundifolii

Gypsophila repens (łyszczec rozesłany)[?]
Cerastium latifolium (rogownica szerokolistna)
Arabis alpina (gęsiówka alpejska)
Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii (rzeżusznik piaskowy Borbása)
Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
Cystopteris alpina (paprotnica królewska)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

Silene vulgaris (lepnica rozdęta)[ssp. prostrata]
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Linaria alpina
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)
Galeopsis ladanum (poziewnik polny)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)[ssp.]
Poa granitica (wiechlina granitowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Gymnocarpietum_robertiani.htm"> Gymnocarpietum robertiani - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>