(zespół) Ass.Luzuletum alpino-pilosae Br.-Bl. 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Luzuletum alpino-pilosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)