Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G. L. Sm.

złotowłos górski
Polytrichum sexangulare Brid.

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw