(zespół) Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris R. et Z. Neuhäusl 1967

podgórski acidofilny las wilgotny (podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna)

drzewostan dębowy z dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) i dąb szypułkowy (Quercus robur)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris

Molinia arundinacea (trzęślica trzcinowata)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Hieracium sabaudum (jastrzębiec sabaudzki)
Carex pilulifera (turzyca pigułkowata)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech])