(zespół) Ass.Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970

zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego
Poo-Anthemetum tinctoriae
04.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Poo-Anthemetum tinctoriae
04.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo-Anthemetum tinctoriae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Poo-Anthemetum tinctoriae

Achillea nobilis (krwawnik szlachetny)
Anthemis tinctoria (rumian żółty)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Poo-Anthemetum tinctoriae

Inula conyza (oman szlachtawa)
Lactuca perennis (sałata trwała)[?]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo-Anthemetum tinctoriae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulo-Agropyrion repentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Agropyretalia intermedio-repentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Agropyretea intermedio-repentis (półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych, zdominowane przez perz)

Cerastium arvense (rogownica polna)
Convolvulus arvensis (powój polny)
Elymus repens (perz właściwy)
Elymus hispidus (perz siny)
Bromus inermis (stokłosa bezostna)
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Equisetum arvense (skrzyp polny)
+ przechodzące z ChAss.  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Poo-Anthemetum_tinctoriae.htm"> Poo-Anthemetum tinctoriae (zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>