11 kwietnia 2017

Nowe taksony z fotografiami (z zielników) Jerzego Kruka: połonicznik wonny (Herniaria polygama), głodek murowy (Draba muralis), mieczyk drobnokwiatowy (Gladiolus felicis), obione szypułkowa (Halimione pedunculata), delia polna (Spergularia segetalis), jastrzębiec włosisty (Hieracium fallax), rdest nadbrzeżny (Polygonum oxyspermum), Deschampsia wibeliana
i uzupełnienie fotografii: ludwigia błotna (Ludwigia palustris), kropidło Lachenala (Oenanthe lachenalii), połonicznik siwy (Herniaria incana).

Kilkanaście ulepszeń pozycji we wcześniej dodanych kluczach.

Zwiększenie ergonomii: w kluczach opcja skoku do alternatywy została przeniesiona na koniec nazwy węzła — jest teraz czytelniejsza i większa, przez co łatwiej klikalna.

24 marca 2017

Klucz do turzyca (Carex) jest kompletny. Ponieważ opisy diagnostyczne w obrębie tego klucza są dość obszerne, nie przenosiłem tego tekstu na strony taksonów - zrobione to zostanie przy zakończeniu prac nad kluczami.

10 marca 2017

Dodanie klucza i uzupełnienie opisów gatunków dla rodzaju: złoć (Gagea).

Jakub Węcławski zwrócił moją uwagę, że niedawno minęło 15 lat projektu atlas-roslin.pl Przed 5 laty (jak ten czas leci), w 2012 roku, z okazji tak samo przegapionego dziesięciolecia pisałem między innymi:

"Kawał czasu, ale mam odczucie, że to (mimo okrągłej rocznicy) jeszcze nie czas na obchody, czy nawet na większe podsumowania. Ostatnie dwa lata to dobry czas, gdy w miarę prosto i szybko projekt podąża do celu [...] Jestem przekonany, że 15 rocznica będzie tą która pozwoli na podsumowanie i warto będzie wtedy napisać więcej słów."

No cóż. Przez te 5 lat początkowo zbłądziłem na manowce, zbytnio rozpraszając się na sprawy poboczne. Lata 2012-14 i po części 2015 były w dużym stopniu zmarnowane. Najpierw długa walka z technologią, potem niezbyt trafiony pomysł aby rozszerzyć atlas o gruntowe rośliny ozdobne i uprawne. Dało mi to dużo satysfakcji, ale nowe pomysły znacznie poszerzyły zakres projektu. Co prawda atlas cały czas był uzupełniany i rozszerzany, ale był to ciągle "plac budowy", tylko, że większy i trudniejszy do ogarnięcia.

Przemyślałem sprawę i w końcu 2015 roku projekt wrócił do podstaw określonych na samym początku, w 2002 roku, że atlas ma służyć jako pomoc przy oznaczaniu roślin flory Polski. Kropka.

Od końca 2015 roku systematycznie są dokańczane, w formule "na gotowo", strony poszczególnych rodziny i rodzajów flory Polski. Praca toczy się w ten sposób, by po opracowaniu rodzaju, czy rodziny, nie było tam nic więcej do dodania (poza dopieszczaniem w przyszłości tekstu i/lub uzupełnianiem fotografii oraz aktualizacją).

Obecne założenia i postęp prac pozwala widzieć atlas-roslin.pl, w 2019 roku, jako kompletny klucz do oznaczania krajowej flory naczyniowej. W chwili obecnej "na gotowe" jest wykonane około 1/3 pracy. Pozostała część jest w różnym stopniu zrealizowana (zwykle wymagają uzupełnienia klucze i opisy diagnostyczne). W tym roku będą gotowe klucze między innymi do rodzin Brassicaceae, Fabaceae, Orchideacea, Poaceae, być może Asteraceae i do niektórych rodzajów z innych rodzin.

W roku 2018 zostaną uzupełnione pozostałe rodziny i rodzaje dla których tradycyjne klucze mają większy sens. Uzupełnienia pozostałych przypadków kluczy "dla zasady" i opisów diagnostycznych na stronach gatunków zostaną wykonane w 2019 roku.

Co potem? - mam ciągle w większej części nieopublikowany na tych stronach liczący grubo ponad tysiąc znalezisk osobisty zielnik, z bogatą dokumentację fotograficzną (terenową i studyjną). Będę chciał go wykorzystać dla atlas-roslin.pl przed 20-leciem projektu.

Ciekawie będzie za 5 lat spojrzeć jak uda się te plany zrealizować.

4 marca 2017

W związku z publikacją nowego wydania czerwonej listy [311] uaktualnione zostały stosowne strony taksonów.
Na liście jest o 261 więcej taksonów niż na tej sprzed 10 lat. Nowością jest umieszczona w akapicie Występowanie pełna specyfikacja przyczyn zagrożenia na terenie Polski, status w skali Europy i świata, ujęcie w Konwencji Berneńskiej lub Dyrektywie Siedliskowej.
Dziękuję mojemu ojcu za dużą pomoc przy aktualizacji czerwonolistowej informacji.

Dla zwiększenia wygody i czytelności w kluczach, powiększona została wielkość czcionki hasłowej nazwy węzła klucza (dla szybkiego poruszania się po znajomym kluczu).

29 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: piwonia (Paeonia), berberysowate (Berberidaceae), berberys (Berberis), wierzba (Salix) (także klucze do egzemplarzy żeńskich i męskich).

Dziękuję Piotrowi Banaszczakowi za korektę na stronie szczodrzeniec szorstki (Chamaecytisus hirsutus).

9 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: jaskier (Ranunculus), w ten sposób rodzina jaskrowate (Ranunculaceae) jest kompletnie opracowana.

6 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: włosienicznik (Batrachium).

Dziękuję Pawłowi Kalinowskiemu za uwagi.

dawniejsza historia projektu

2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 ·
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2017 · powstała/was created 17.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/nowe.htm">Historia projektu - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>