wcześniejszy status (efemerofit) wydaje się wątpliwy [24]

Achillea distans Waldst. et Kit. ex Willd.

krwawnik odległołatkowy
Achillea tanacetifolia All. ssp. distans (Waldst. et Kit.) Pawł.