wcześniejszy status (efemerofit) wydaje się wątpliwy [24]

Achillea distans Waldst. et Kit. ex Willd.

krwawnik odległołatkowy
Achillea tanacetifolia All. ssp. distans ;(Waldst. et Kit.) Pawł.
na stronie — występowanie · znaleziska