atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aethionema carneum (Banks et Sol.) B. Fedtsch.