antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Alnus rugosa (Du Roi) Spreng.

olsza pomarszczona
Alnus incana (L.) Moench ssp. rugosa (Du Roi) R. T. Clausen · Alnus rugosa L. · Alnus serratula (Aiton) Willd.

cechy charakterystyczne

Poza tym podobna do olszy szarej (Alnus incana) (jest też ujmowana jako jej podgatunek).
Krzew 2-4 m wysokości lub niskie drzewo do 10 m wysokości.

space

Liście spodem rdzawo owłosione przynajmniej w kątach nerwów; z 10-12 parami nerwów bocznych.

występowanie

Tworzy mieszańce z olszą szarą (Alnus incana).
Rzadko sadzony jako ozdobny krzew lub niskie drzewko. Pochodzi i północnego wschodu Ameryki Północnej. U nas to miejscami zadomowiony kenofit.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1817r. (introdukcja), pierwsza połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Głównie w kolekcjach dendrologicznych. Czasem sadzony w lasach jako przedplon, prawdopodobnie nie odróżniany do rodzimej olszy szarej (Alnus incana).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na terenach leśnych w Polsce Zachodniej. Prawdopodobnie dość częsty ale nierozpoznawany.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.