atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Arnica angustifolia Vahl

Arnica Arnica Arnica ArnicaArnicaarnika Rydberga (Arnica rydbergii)Arnica lanceolata ssp. prima
🌸🌱