takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Asplenium cuneifolium Viv. f. cuneifolium

Asplenium cuneifolium f. cuneifolium

26.06.2005, nieczynny kamieniołom na Winnej Górze w masywie Ślęży; copyright © by Błażej Gierczyk

Asplenium cuneifolium f. cuneifolium
Asplenium cuneifolium f. cuneifolium
Asplenium cuneifolium f. cuneifolium