takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Asplenium cuneifolium Viv. f. genuinum Milde

Asplenium cuneifolium f. genuinum

26.06.2005, nieczynny kamieniołom na Winnej Górze w masywie Ślęży; copyright © by Błażej Gierczyk