Bryum rubens Mitt.

prątnik czerwonawy
na stronie — znaleziska