Bryum salinum I.Hagen ex Limpr.

prątnik solniskowy
Bryum fissum R.Ruthe.
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie jest na liście gatunków chronionych.