Bryum warneum (Röhl.) Brid.

prątnik maklemburski

uwagi

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie jest na liście gatunków chronionych.