takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex sempervirens Vill. ssp. sempervirens

turzyca zawsze zielona typowa
na stronie — cechy charakterystyczne