Cnestrum schistii (Gunnerus ex F.Weber et D.Mohr) I.Hagen

skrobak rozłupany
Cynodontium schistii (F.Weber et D.Mohr) Lindb.
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-14 r. znajdował się na liście gatunków objętych ochroną ścisłą. Obecnie nie ma go w wykazie.